Usługi detektywistyczne dla biznesu

Usługi detektywistyczne dla biznesu

Przedsiębiorcy również korzystają z usług detektywistycznych. Prowadzenie biznesu wiąże się z ogromną odpowiedzialnością za powodzenie działalności, pracowników i klientów. Trzeba mieć pewność, że partnerzy biznesowi są uczciwi i wypłacalni, że nie mają żadnych problemów z prawem i prowadzą legalne interesy. Transparentność to gwarancja, że o interesach będą decydowały jedynie czynniki ekonomiczne.

Na pomoc drugiemu przedsiębiorcy

Nikt tak dobrze nie rozumie przedsiębiorcy, jak drugi właściciel firmy. Biuro detektywistyczne to  również firma, której pracownicy bardzo dobrze rozumieją potrzeby innych przedsiębiorców i co najważniejsze wiedzą, jak pomóc w różnych sytuacjach. Biznesmeni mogą liczyć na wsparcie i dyskrecję. Weryfikacja kontrahenta, sprawdzanie konkurencji, wykrywanie oszustw i działania na szkodę firmy, sprawdzanie pracowników i kandydatów do pracy to najchętniej zamawiane usługi przez biznesmenów.

 

Zobacz również:

 

Sprawdzenie kontrahentów i pracowników

Nikt tak dokładnie jak detektyw nie sprawdza osób i innych firm. Pracownicy biur detektywistycznych  sprawdzają kondycję finansową wybranych przez zleceniodawcę przedsiębiorstw, historię podmiotu, jego powiązania z innymi firmami,  słabe strony, interesy, stabilność biznesową, referencje i opinie innych przedsiębiorców o wskazanej firmie. Pogłębiony wywiad to mnóstwo cennych informacji, które pozwolą ocenić opłacalność danej współpracy i podjąć decyzję, czy wejść w interesy z daną firmą, czy szukać innego partnera biznesowego. Niestety, zdarzają się sytuację, że pracownicy danej firmy na różnych szczeblach okradają swoje miejsce pracy. Kradzieże to plaga.  Rozpatrzenie przedsiębiorcy mogą liczyć na ujawnienie i udokumentowanie przestępczej aktywności w ich firmie oraz na poradę, co zrobić ze zdobytą wiedzą i jak dalej działać, aby doprowadzić do ukarania sprawców. Nie jest dobrym pomysłem zrzucanie odpowiedzialność za kradzieże na cały zespół. Detektyw pomoże ustalić faktycznego sprawcę. Wykrycie przestępcy oznacza uspokojenie sytuacji w zespole i rozliczenie winnego. W końcu w polskim prawie obowiązuje zasada, że winę trzeba udowodnić, a karanie niewinnych osób z powodu podejrzeć powoduje jedynie poczucie krzywdy i obniża motywację do pracy w zespole. Nie tylko kradzieże są plagą w firmach. Coraz więcej mówi się o oszustwach, czy przestępstwach na szkodę zdrowia i godności pracownika. Kreatywna księgowość, wykorzystanie majątku firmy niezgodnie z przeznaczeniem, mobbing, molestowanie seksualne to bardzo poważne i trudne do udowodnienia przestępstwa, które mogą doprowadzić do ruiny wizerunek firmy i jej finanse. Przeprowadzony przez profesjonalnego detektywa audyt wewnętrzny pomoże wykryć przestępstwa, o których właściciel nie miał pojęcia.

Wykrywanie nieuczciwej konkurencji

Konkurencja nie jest niczym złym. Firmy muszą pozyskiwać klientów towarem, którego konsumenci poszukują i przyciągnięcia ich uwagi atrakcyjnymi promocjami. Problem pojawia się wtedy, gdy konkurencja jest nieuczciwa i oszukuje inne firmy oraz klientów. Klasycznym przykładem nieuczciwej konkurencji jest sprzedawanie towarów wyprodukowanych w Chinach najtańszymi sposobami, towarów o jakości pozostawiającej wiele do życzenia jako pełnowartościowych produktów. Za nieuczciwą konkurencję uznaje się także produkowanie towarów i opakowań takich samych, jak u innego przedsiębiorcy, korupcję oraz rozsyłanie fałszywych informacji o danej firmie. Detektyw jest doskonale przygotowany do zwalczania nieuczciwej konkurencji, dostarcza dowody, sprawdza podejrzane osoby, a także partnerów biznesowych klienta.

Sprawdzenie uczciwości pracowników

Firma nie może istnieć  bez uczciwych pracowników. Zdarza się dany pracownik co chwilę, jest na zwolnieniu, pracuje u konkurencji po godzinach pracy, czy pracodawca podejrzewa, że miał w przeszłości konflikty z prawem.  Bywa, że trzeba sprawdzić przeszłość nowo przyjętych pracowników.  Prywatny detektyw szybko i dokładnie wykona powyższą usługę, co daje klientowi pewność, że zatrudnia uczciwych ludzi lub potwierdzi wątpliwości wobec pracownika. Sprawdzana jest również prawdziwość zwolnień lekarskich i stan majątkowy pracownika oraz wykonywanie pieczy nad powierzonym majątkiem firmowym.

Windykacja należności

Zadłużenie partnerów biznesowych, np.: niezapłacone faktury to powszechny problem, który może się skończyć brakiem płynności finansowej. W przypadku zadłużonego partnera biznesowego najlepszym rozwiązaniem jest sprawdzenie jego stanu majątkowego przez detektywa i skuteczna windykacja długu na zasadzie ugody z dłużnikiem lub dostarczenie dowodów do sprawy sądowej. Odzyskiwanie długów odbywa się zgodnie z zasadami prawa.

Detektyw może pomóc przedsiębiorcom w wielu kwestiach: od spraw pracowniczych do odzyskiwania długów i obrony przed nieuczciwą konkurencją. Jego działanie może zapobiec dalszym kłopotom firmy. Jako osoba z zewnątrz jest obiektywny, a wyniki ustaleń detektywa są godne zaufania. Detektywi odnotowują wzrost zainteresowania usługami dla biznesu.