Jak pozyskać środki unijne na otwarcie firmy

Jak pozyskać środki unijne na otwarcie firmy

Własna firma to spora szansa na zarabianie większych pieniędzy oraz na spełnianie swoich marzeń. Jednak, aby rzeczywiście tak się stało, musimy w pierwszej kolejności pozyskać środki na jej otwarcie. Wiadomo, że oferowane są przeróżne pożyczki na start https://www.pfp.com.pl/pozyczki/wojewodztwo/dolnoslaskie/rodzaj/startze środków Unii Europejskiej, ale także innego rodzaju dotacje. Przyjrzyjmy się temu, jakie mamy możliwości oraz z której opcji najlepiej skorzystać?

Pomoc urzędu pracy

Możemy postarać się o dotację z urzędu pracy. Musimy złożyć stosowny wniosek, jak i także dołączyć wszelkie wymagane załączniki. Jeśli o nich zapomnimy, to możemy zapomnieć także o środkach na rozkręcenie firmy. W przypadku współpracy z urzędem pracy, musimy także pamiętać o zabezpieczeniu dotacji na rozpoczęcie własnej działalności gospodarczej. Musimy wybrać jedną z form dostępnych. Duże znaczenie także ma wkład własny. Nie mówimy tutaj jedynie o władnym wkładzie finansowym, ale także rzeczowym. Tak naprawdę każdy urząd pracy ma swoje indywidualne wytyczne, które dotyczą wysokości finansowych własnych środków, które należy zadeklarować. We wniosku o dofinansowanie z Powiatowego Urzędu Pracy warto także wpisać, które maszyny oraz urządzenia już posiadamy i zamierzamy wykorzystać przy prowadzeniu działalności. W urzędach pracy możemy liczyć na pomoc, jeśli chodzi o biurokrację. Jednak czasami ich działalność pozostawia wiele do życzenia.

Dotacje z LGD

Zanim zapoznamy się z dotacjami unijnymi oraz z pożyczkami dla firm na start https://www.pfp.com.pl/pozyczki/wojewodztwo/dolnoslaskie/rodzaj/dla-przedsiebiorcow, to powinniśmy także prześledzić możliwość dotacji z LGD. Są to dotacje przeznaczone dla osób pracujących. Musimy jednak zaznaczyć, że w tym przypadku procedura sama w sobie jest bardzo złożona i jeszcze żmudniejsza od tej, która by nas czekała w przypadku urzędu pracy. O tego typu dofinansowanie mogą się ubiegać osoby pracujące, jak i także osoby bezrobotne. Musimy jednak spełnić określone warunki. Nie możemy być ubezpieczeni w KRUS-ie, będziemy musieli stworzyć miejsce pracy, inwestycja planowana będzie musiała znajdować się na terenie wsi czy też miasta do dwudziestu tysięcy mieszkańców należących do obrębu LGD oraz także musimy być mieszkańcem takiego właśnie terenu.

Dotacje unijne

W końcu doszliśmy do dotacji unijnych oraz także pożyczek unijnych na start https://www.pfp.com.pl/pozyczki/wojewodztwo/lodzkie/rodzaj/dla-przedsiebiorcow. O dotacje unijne na rozpoczęcie własnej działalności gospodarczej ubiegać się mogą osoby bierne zawodowe, bezrobotni, reemigranci, imigranci, odchodzący z rolnictwa oraz ich rodziny, ubodzy pracujący (zarobki danej osoby nie przekraczają minimalnej płacy), osoby niepełnosprawne czy też osoby zatrudnione na krótkoterminowych umowach. Maksymalna kwota dofinansowania najczęściej wynosi między dwadzieścia a dwadzieścia trzy tysiące. Ogromnym plusem jest to, że poza samą kwotą dotacji możemy liczyć także na tak zwane pomostowe wsparcie. Są to pieniądze dodatkowe, które wypłacane są przez sześć do dwunastu miesięcy. Sama wysokość wsparcia pomostowego się waha pomiędzy tysiąc a dwa tysiące złotych. A na co możemy przeznaczyć środki pozyskane z Unii Europejskiej? Tak naprawdę to środki unijne przeznaczyć możemy analogicznie jak dotacje pozyskane z urzędu pracy. Są to zatem zakupu środków trwałych (urządzenia, maszyny, wyposażenie biura), reklama, oprogramowanie czy też jakieś prace remontowe. Z kolei pomostowe wsparcie przeznaczyć możemy na funkcjonowanie firmy, a więc opłaty za ZUS, czynsz, rachunki podatki czy też marketing.
Jak uzyskać tego rodzaju wsparcie? Projekty, których celem bezpośrednim jest rozdzielenie unijnych środków na rozpoczęcie działalności organizują operatorzy. Są to najczęściej firmy szkoleniowe czy też liczne fundacje. Ich listę możemy znaleźć na przykład na stronie swojego odpowiedniego urzędu pracy czy też kontaktując się z punktem funduszy europejskich. Musimy mieć na uwadze, że dotacja unijna jest procedurą bardziej rozbudową, która dokładnie się składa z trzech etapów. Pierwszy etap to złożenie rekrutacyjnego formularza. Jest to wersja skrócona biznesplanu. Opisujemy w nim swój pomysł. Pamiętajmy, że formularz jest weryfikowany merytorycznie, jak i także formalnie. Drugi etap to zawsze szkolenia. Przechodzimy cały cykl szkoleń. Podczas szkoleń uczymy się zakładania firmy, księgowości, reklamy czy też prawnych zagadnień. Etap trzeci to już napisanie oraz złożenia biznesplanu, który jest oceniany ponownie pod kątem merytorycznym oraz formalnym. Jeśli uzyskamy właściwą liczbę punków, to możemy liczyć na unijne dofinansowanie. Mamy jednak tutaj do czynienia z jedną wadą. Chodzi o sam proces, który zająć może nawet kilka miesięcy. Musimy się zatem uzbroić w cierpliwość. Wiemy już, jakie dotacje są dostępne. Każda z nich się rządzi innymi prawami. Ma swoje wady oraz także zalety. Najwięcej skorzystamy jednak z pomocy unijnych. Dlaczego? Tutaj poza pieniędzmi mamy możliwość rozwoju poprzez udział w szkoleniach. Zarówno jedno, jak i także drugie jest potrzebne. Zatem jak najbardziej polecamy skupienie się na procesie starania się o dotacje ze środków Unii Europejskiej.