Formy szkolenia okresowego BHP

Formy szkolenia okresowego BHP

Formy szkolenia okresowego BHP – zapewne wiele osób zdaje sobie sprawę z tego, że niemalże każdy pracodawca jest zobowiązany do tego, aby przeprowadzić szkolenie BHP przed rozpoczęciem swoich obowiązków na stanowisku. Dodatkowo jest on zobowiązany do tego, aby powtarzać wcześniej wspomniany kurs co kilka lat w zależności od tego, jakie stanowisko zasiadamy. W jakiej formie mogą być realizowane szkolenia okresowe BHP? Jakie rodzaje szkoleń BHP możemy wyróżnić? W jaki sposób szkolenie BHP przebiega w praktyce? Jak często jesteśmy zmuszeni do powtarzania szkolenia BHP? Chcielibyśmy serdecznie zachęcić do lektury poniższego wpisu, w którym odpowiadamy na wszystkie postawione wyżej pytania.

W jakiej formie mogą być realizowane szkolenia okresowe BHP?

Formy szkolenia okresowego BHP
Formy szkolenia okresowego BHP

Wiele osób z pewnością zastanawia się, w jakiej formie może być realizowane szkolenie BHP. Jest to jedno z pytań, które powtarza się stosunkowo często. Otóż na podstawie rozporządzenia możemy dojść do wniosku, że szkolenia te mogą być realizowane w następujących formach- instruktażu, kursu, seminarium i kierowanego samokształcenia. W tym pierwszym przypadku jest to po prostu forma szkolenia, której czas trwania nie może być krótsza niż 2 godziny lekcyjne. Umożliwia to uzyskanie, ale również aktualizowanie i uzupełnianie wiedzy w zakresie wykonywania pracy i zachowywania się w taki sposób, by przestrzegać przepisy i zasady BHP. Jeśli chodzi o kurs, to jest to forma szkolenia wynosząca przynajmniej 15 godzin lekcyjnych. Wówczas mamy do czynienia z zajęciami zarówno praktycznymi, jak i tymi teoretycznymi, co umożliwia uzyskanie, aktualizowanie i uzupełnianie wiedzy związanej z BHP. Warto wspomnieć też nieco więcej o seminarium- czas szkolenia wynosi wówczas przynajmniej 5 godzin lekcyjnych. Dość tajemniczo brzmi samokształcenie kierowane. Jest to taka forma szkolenia, która umożliwia uzyskanie, aktualizowanie i uzupełnianie wiedzy na podstawie materiałów, które przekazywane są przez organizatora. W tym celu wykorzystuje się pocztę lub Internet. 

 

Jakie rodzaje szkoleń BHP możemy wyróżnić?

Skoro wiemy już, jakie są formy szkolenia okresowego, warto uzyskać nieco więcej informacji w zakresie tego, jakie rodzaje możemy wyróżnić. Otóż szkolenia możemy podzielić na te wstępne i okresowe. Te pierwsze są warunkiem koniecznym, aby pracownik mógł rozpocząć wykonywanie swoich obowiązków. Całość przeprowadzana jest w formie instruktażu ogólnego i stanowiskowego przez wykwalifikowaną do tego osobę bądź pracodawcę. Jeśli chodzi o wstępne szkolenie BHP, to jest ono w pełni obowiązkowe. Podczas jego trwania przyszły pracownik jest informowany o ogólnych przepisach BHP, o regulaminie zakładu pracy, ale również o czynnikach szkodliwych i zagrożeniach, na które może być narażony. Potwierdzeniem odbycia szkolenia jest oświadczenie pisemne, które dołączane jest do osobowych akt pracownika.

Nieco inaczej wygląda to w przypadku szkolenia okresowego BHP, bowiem jego głównym celem jest przypomnienie, jak również utrwalenie wiedzy związanej z BHP. Całość może być prowadzona w formie samokształcenia kierowanego, kursu bądź seminarium. W zależności od tego, jaki rodzaj pracy jest wykonywany, szkolenie powinno być powtarzane co kilka lat. Szczegóły w tym zakresie opiszemy w dalszej części wpisu. 

W jaki sposób szkolenie BHP przebiega w praktyce?

Dla wielu osób z jakiegoś powodu szkolenia BHP uznawane są za dość stresujące, co nie do końca jest zrozumiałe. Otóż cały ten proces rozpoczyna się od tego, że odbywa się rozmowa z pracownikiem w zakresie przydzielonego miejsca pracy, jak i potencjalnych obowiązków. Osoba szkoląca tłumaczy pracownikowi, na czym dokładnie będzie polegała pracy, a także w jaki sposób będzie wykonywana. Przedstawiane są również zagrożenia, jakie mogą występować na określonym stanowisku. Otrzymamy wskazówki w zakresie niwelowania ryzyka mającego na celu nie dopuszczenie do występowania sytuacji, które są potencjalnie niebezpieczne. Pracownicy są również informacji o tym, jakie metody pierwszej pomocy można wyróżnić. Jeśli chodzi o czas trwania takiego szkolenia, to jest to zależne przede wszystkim od tego, jaki staż ma pracownik, a także jakie zagrożenia mogą występować na określonym stanowisku. Warunkiem koniecznym przystąpienia do pracy jest pozytywny wynik końcowego egzaminu, który jest właściwie formalnością. 

Jak często jesteśmy zmuszeni do powtarzania szkolenia BHP?

Warto mieć świadomość tego, że szkolenia BHP są powtarzane po to, by utrwalić wiedzę i przedstawić ewentualną wiedzę w tym zakresie. Częstotliwość przeprowadzania kursu jest zależne od panujących warunków, a także od stanowiska. Czynność należy powtarzać każdego roku w przypadku stanowisk robotniczych, których obowiązki mogą być niebezpieczne dla zdrowia. Raz na trzy lata szkolenie odbywają pracownicy zajmujący robotnicze stanowiska, natomiast raz na pięć lat- brygadziści, projektanci, konstruktorzy maszyn, pracownicy BHP, pracownicy inżynieryjno-techniczni i inni pracownicy, którzy są narażeni na niebezpieczne czynniki. Co 6 lat szkolenie odbywa się dla pracowników administracyjnych i biurowych.